STAVTE S RADOSTÍ, DELEGUJTE STAROSTI

STUDIE

V situaci, kdy neexistuje přesná představa o budoucí podobě domu, kdy je nutné komunikovat s úřady, či je třeba vyjednat s bankou možnost úvěru, měl by investor mít v rukou studii.

co nabízíme

Vypracování studie rodinného domu, nebo jiné stavby, podle vašich přání a v souladu s místními i obecnými regulativy. Kreativní a individuální přístup při tvorbě návrhu a 3D modelu.

co získáte

Budete mít jasnou představu a vizualizaci vaší budoucí stavby. Výstupem je tištěná i elektronická dokumentace obsahující dispozici jednotlivých podlaží, 3D model objektu a textový popis navržené stavby = souhrnnou zprávu.

součinnost

Studie je návrh, který má především respektovat vaše přání a potřeby. Při jejím návrhu je nezbytná úzká spolupráce s klientem tak, aby byly zahrnuty všechy body a specifika a výsledný návrh odpovídal vašemu záměru.

Na základě vašich podkladů, sesbíraných přání, obrázků, a po nezbytných diskusích o vašich nárocích na podobu budoucího domu, připravím STUDII stavby. V návrhu je vhodné zohlednit cenový rámec stavby.

Pomohu vám s počátečním rozhodováním, přípravou podkladu pro projektanta, zvážení budoucí energetické náročnosti stavby, volbu vytápění a využití obnovitelných zdrojů, atd. Prodiskutujeme a zvolíme materiály pro konstrukci. Uvažujeme o klimatu v rodinných domech a o využití přírodních materiálů,…

V případě vašeho zájmu a touhy vytvoření harmonického zdravého domova pak navazujeme na analýzu Feng-Shui. STUDII pak můžete využít pro další plánování a přípravu projektu pro ohlášení stavby/ stavební povolení. Tedy pro vaši spolupráci s projektantem pozemních staveb, čímž je reálné dosáhnout na snížení ceny projekčních prací.

Výstupem je 7 až 15ti stránkový dokument A4 popisující návrh a výkresová dokumentace A3 z vytvořeného 3D modelu. Dokumenty jsou v elektronické podobě ve formátu PDF, vizuální 3D model je ve formátu SKP (SketchUp) alternativně dvě rovnocenné tištěné kopie této studie. V případě samostatného požadavku je možné připravit DWG formát pro AutoCADy.

FAQ (ČKD)

Často kladené dotazy a jejich odpovědi.

Šikovné je, aby investor měl představu o tom co chce. A případně i o tom co nechce. Čím více podkladů pro studii je k dispozici, tím líp.
Minimálně je zapotřebí, aby bylo jasné, na které parcele se bude objekt stavět.

Většinou se jedná o 5 až 10 týdnů. Hodně záleží na rozsahu požadavku a návrhu, míry spolupráce a rychlosti odezvy investora, na množství podkladů a časových možnostech. V případě časového tlaku, při intenzivní spolupráci, je možné dokončit STUDII i do měsíce.

Obsah se odvíjí od požadavku investora. Ve STUDII mohu řešit vše počínaje hlavním objektem, např. rodinným domem, přes garážové stání, dílnu, umístění studny a čistírny odpadních vod,  až po zahradní jezírko, oplocení a chodníčky…

CENA

Vypracování studie je velmi individuální služba a cena zohledňuje jak velikost a rozsah řešení, tak požadovaný detail a zkušenost. Cena STUDIE se neodvíjí od ceny navrhované stavby. STUDIE RD se pohybují rozmezí od 22 tis. Kč, studie chat od 11 tis. Kč a menší objekty jsou v relacích od 5 tis. Kč. Náklady na cestu jsou kalkulovány 12.40 Kč/km. Jsme plátci DPH, ceny jsou uvedeny bez DPH.

STUDIE

Investor vlastní starší rekreační chatu, tradiční "ÁČKO". Postavená v sedmdesátých letech minulého století vykazovala značné problémy. Problémy jak v těsnosti konstrukce, odolnosti proti vlhkosti a vodě, tak i zančnou "pohyblivost" kosntrukce. "Při silnějším větru kostrukce vrže". Studie směřovala k zachování obvodu půdorysu zděného suterénu, tvaru a proporcí chaty, …
Prudce svažitý severní pozemek investora má ve své střední části jen jedno místo s menším sklonem. Tato část parcely byla nejvhodnější pro umístění netradičně uspořádaného malého domku na zemních vrutech. Již tradičně požadované přírodní materiály, lehká konstrukce a minimální zásah do parcely a terénu bylo nesnadné splnit v …
Něco mezi chatou a malým rekreačním domkem....tak by se dal shrnout soubor požadavků na návrh stavby. NÁVRH Dvoupodlažní nepodsklepený malý rodinný domek ve svažitém terénu. Vesnický charakter podtržený sedlovou střechou, která je i nad jižní terasou. Lehká dřevostavba by měla být postavena na zemních vrutech. S použitím zemních …
Malý rodinný domek, který by si investor mohl postavit převážně sám, tedy zděný dům, klidné místo vyladěné podle Feng-Shui bylo prioritou pro našeho klienta. Ze společných diskusí vyšly další upřesnění ... absence schodiště, přízemní dům, využití solárních zisků, nízké náklady na provoz apod. Návrh Navržený půdorys respektuje rozbor Feng-Shui, kterému …