Kotvení domu

Od petr.skvor

Je vícero způsobů, jak ukotvit dřevěný dům k základové desce. Některé firmy kotví prahový trám a k němu připevňují stěny a sloupy. Kotví se na expanzní kotvy, nebo předem zabetonované kotvy. S ohledem na relativně nízkou hmotnost dřevěných domů, by kotvení k základu mělo být navrženo a provedeno s odpovídající péčí. Ve zmíněných způsobech kotvení…

Požární odolnost dřevostaveb

Od petr.skvor

Občas se setkávám s nedůvěrou vůči dřevostavbám. Ta je většinou způsobená obavou z krátké životnosti stavby a vysokého požárního rizika. Obě tato opodstatnění jsou založena na strachu a neznalosti. Případně na příkladech špatně provedených staveb či jejich částí, ale to není otázka typu stavby, ale provedení jakékoli stavby! Nezapomeňte, že drtivá většina zděných domů, má dřevěnou konstrukci…

Parotěsná brzda, parozábrana

Od petr.skvor

Je-li konstrukce obvodového pláště (obvodové stěny, střecha) navržena s parozábranou/parobrzdou, pak je třeba důsledně dbát na její 100% kvalitní provedení. Zní to logicky, ale ne každá firma na to dává odpovídající důraz. Už jsem se potkal s tím, že parozábrana byla jen v části konstrukce, nebo byla sice celoplošně, ale v místech průchodu trámů konstrukcí…

Výška vypínačů a klik dveří

Od petr.skvor

Na některé věci přichází člověk až časem. Někdy jsou to drobnosti, někdy je to závažný problém. Mezi ty drobnostipatří i výška vypínačů a klik. V některých projektech se to vůbec neřeší, klient si to neuvědomuje a prováděcí firma pak udělá vypínače ve výšce, kterou odhadne sama, nikoli po dohodě s klientem. A ani ta dohodnutá…

Vlhko v koupelně

Od petr.skvor

Při koupeli a sprchování se v běžných koupelnách (minimálně v chladném období) sráží voda na okně, zrcadle a dalších chladných, vodu nepohlcujících, materiálech (kování,…). Toto srážení par a vzdušné vlhkosti lze zmírnit, nebo úplně zamezit použitím hliněných omítek, cihel (nepálených i pálených) a masivního dřeva na stěnách či stropě. Hlína, či nepálená hlína je v…