Chybné provedení parotěsné zábrany

Od petr.skvor

Již v čánku o pratorěsné zábraně jsem psal o důležitosti utěsnění této vrstvy při stavbě EPD. Když jsem byl požádán o pomoc při úpravách na domě z dílny RD Rýmařov, netušil jsem, s čím se potkám: Na základě požadavku jsem měl demontovat střešní okno a nahradit jej střešní skladbou – po stěhování mezi pokoji v…

Když se podcení síla UV záření

Od petr.skvor

Složka UV záření ze slunce je opravdu silná. A to natolik, že způsobuje dost rychlou degradaci a rozpad struktury plastu, víc než bychom to čekali. Při realizaci půdní vestavby v domku, který byl 10 let po úplné rekonstrukci, mě překvapila následující situace… …Sluneční záření procházející prosvětlovacími taškami degradovalo fólii i plastovou kabelovou chráničku (husí krk)…

Staré trámy

Od petr.skvor

Když rekonstrukce domu stojí několik milionů, nerozumím tomu, že stavební firmu napadne použít dřevo z původního krovu. Dřevo, které bylo místy i napadeno škůdci, je rozdílných profilů a jeho spasování přece muselo být náročnější, než práce s novým materiálem. Obecně jsem pro recyklaci a opakované použití materiálů, ale v tomto případě mi to nepřipadá vhodné…

Okna cik-cak

Od petr.skvor

Každému se líbí něco jiného. Někdo má rád symetrii a řád, jiný má rád chaos. Asi není úplně správné zařadit tuto stránku mezi chyby staveb, ale nedá mi to, abych nepoukázal na šílenosti, které jsem spatřil…

Nedodržení technologického postupu

Od petr.skvor

V rodinném domě, který byl kompletně rekonstruován a i některé obvodové zdi (jako níže vyfocené) byly vystavěny od základu, jsem potkal pár poškozených míst. Jejich poškození ale nevzniklo užíváním stavby, nebo bezohledností, ale pouze nedodržením technologie výstavby zvolených stavebních materiálů. K výstavbě zdí z Ytongu byla nejspíš použita běžná malta. Omítky byly nataženy nejspíš v…