Je to už delší čas co jsem se rozepsal o základech a betonování a teď se k tomuto tématu trochu vracím. Důvodem k návratu bylo shlédnutí základovcýh pasů, které měly nejen zajímavá aditiva (kameny, obrubníky, náhrobní kameny,…),

ale došlo i k jejich přerušení.

Toto přerušení bylo z důvodu budoucího osazení jímky odpadních vod.

Ano, v mezeře v základových pasech byla následně osazena jímka odpadních vod a pak bylo provedeno dobetonování pasů, ztraceného bednění a betonové desky pro RD.