Dobrá smlouva je alfou a omegou dobrého vztahu s dobrým dodavatelem. Čím kvalitnější dodavatel, tím kvalitnější smlouvu vám navrhne.

Smlouvy jsou určeny k tomu, aby byl způsob, jak vyřešit případný spor. Kdyby spory a problémy neexistovaly, pak by smlouvy (alespoň ty písemné) nemusely být. Kvalitní dodavatel, který dodává kvalitní zboží/službu by měl mít i kvalitní a vyváženou smlouvu. Takový dodavatel totiž očekává, že bude řešit jen málo svých nedostatků a nebojí se zavázat k vysoké kvalitě dodávky.

Ve smlouvě je vhodné řešit nejen detailní specifikaci díla, jeho kvalitu, rezměrové odchylky a termín dodání, ale i takové drobnosti, jakým je “úklid staveniště” a “nakládání s odpadem”. Nejednou jsem viděl jak bagr zahrabával odpad (do výkopu okolo domu), nemající nic společného se inertní stavební sutí. Byl to spíš odpad, který vůči podzemním vodám může být v budoucnu rizikem vzniku problému. S ohledem na to je pravděpodobné, že ke kolaudaci budete potřebovat doklad o druhu stavebních odpadů a o způsobu jejich likvidace. Když budete mít prokazatelnou likvidaci ošetřenou ve smlouvě s dodavatelem, bude na jeho straně zajistit a prokázat likvidaci odpadů.