Již v čánku o pratorěsné zábraně jsem psal o důležitosti utěsnění této vrstvy při stavbě EPD. Když jsem byl požádán o pomoc při úpravách na domě z dílny RD Rýmařov, netušil jsem, s čím se potkám:

Na základě požadavku jsem měl demontovat střešní okno a nahradit jej střešní skladbou – po stěhování mezi pokoji v podkroví bylo střešní okno nad postelí a to jsme měli změnit. Při demontáži ostění střešního okna Velux jsem nevěřil vlastním očím. SDK desky ostění byly vsazeny do rámu a přitlačovali parozábranu. Folie parozábrany tam vůbec nebyla nalepena. Přitlačení parozábrany nebylo těsné a kamenná vata byla na několika místech pokryta plísní. Předpokládám, že plíseň byla živena zvýšenou vlhkostí, která zde kondenzovala z pronikajícího vzduchu z interieru.

Některí výrobci okne prodávají límec z parotěsné zábrany (jeto např u Velxu, za cca 400 Kč). Tento límec je prefabrikát a na konkrétní ostění je potřeba jej trochu přizpůsobit. Osobně používám torchu jiné řešení – kontaktní lepení parozíbrany na rám okna pomocí oboustranně lepící bitumenové ppásky. Lze použít i bitumen z kartuše, ale to je o dost více “špinavá” práce a dávkování není rovněměrné.

Stejnou butimenovou pásku lze použít na další spoje parotěsných zábran navzájem, připevnění parotěsné fólie k OSB, ke zdivu, k hydroizolaci základů,…