Návrh dřevěné konstrukce vycházel ze studie Rekonstrukce chaty Strážné, která byla dokončena o rok dříve. Mezi tím probíhala práce na projektu a inženýring.

Chata je relativně malá, ale její konstrukce relativně složitá. Přesah konstrukce přes zděný kamenný suterén, velký sklon střechy, zateplení a velké jižní prosklení je náročnou kombinací.

V rámci návrhu jsem připravoval i postup pro dočasné vyztužení stěvěné konstrukce před tím, než bude dokončena a bude samonosná.

Návrh konstrukce, již standardně posuzoval autorizovaný statik.

Do skladby silně zateplené střechy zafoukávanou celulózou Climatizer Plus se střechy bylo nutné navrhnout i kovovou rohož DEKTEN METAL pod kovové falcované oplechování proto, aby se případná vlhkost mohla z konstrukce odvětrat.

15-08-107