Řešení změny konstrukcí krovu navržené a ověřené statikem jsme nakonec dodali ve větším rozsahu, než byl původní záměr.

Nevhodné, šikmé sloupy na půdě jsme nahradili za pohledové sloupy a kleštiny, které měly být následně přiznány v interiéru podkrovních kanceláří.

Celá dodávky byla ještě rozšířena o provedení nové podlahy, která odlehčí stávajícímu stropu a v případě rekonstrukce přízemí byde využita pro vynesení nového stropu.

Během vestavby podkroví jiným dodavatelem jsme s investorem řešili snížení vlivu prostupu tepla do interiéru. Náš subdodavatel osadil tepelné čerpadlo vzduch-voda, v interiéru podkroví instaloval několik fancoilů a dodatečně i interní jednotku pro chlazení serverovny. Klimatizace respektive tepelné čerpadlo má reverzní chod, takže v létě chladí a od podzimu do jara topí.

14-23-097