Starší dům využívaný pro zázemí účetní firmy disponoval docela velkým půdném prostorem, který chtěl investor využít pro rozšíření užitné plochy kanceláří. Běžné podkrovní vestavbě však bránila nevhodně provedená výdřeva do které se opírala váha krovu, střechy. Šlo jak o šikmé sloupy, které se sbíhaly nad nosnou zdí v přízemí, tak o nedostatečně dlouhé hambálky.

Návrh řešení

Bylo nutné vyměnit stávající výdřevy za adkevátní sloupy s průvlaky, šikmími pásky a novými kleštinami. S ohledem na nerovný jrov jsem navrhl i příložky ke krokvím v místech upnutí nových hambálků.

Důležitým úkolem pro statika bylo i posouzení zvolených míst pro roznesení váhy střechy na nesné příčky a návrh ocelového překladu pro zatížení jedním ze sloupů nové konstrukce opor krovu.

14-23-097