Složka UV záření ze slunce je opravdu silná. A to natolik, že způsobuje dost rychlou degradaci a rozpad struktury plastu, víc než bychom to čekali.

Při realizaci půdní vestavby v domku, který byl 10 let po úplné rekonstrukci, mě překvapila následující situace…

…Sluneční záření procházející prosvětlovacími taškami degradovalo fólii i plastovou kabelovou chráničku (husí krk) natolik, že se vlivem proudění vzduchu v půdním prostoru materiál postupně rozpadal. U kabelové chráničky bych neočekával silou UV ochranu, ale u plastové fólie nebyla nutnost chránění před slunečním zářením uvedena.

PONAUČENÍ: Chránit všechny plasty před sluncem, pokud výslovně není uvedeno jinak!

POZOR: Na některých výrobcích (jako PVC fólie, makrolon,…) je proti UV záření odolná jedna strana. Záleží tedy na orientaci (směrování stran) materiálu vůči slunci.