V návaznosti na STUDII RD jsme byli poptáni na vypracování návrhu konstrukce stavby a dodání stavby samotné.

NÁVRH

Konstrukce dřevostavby již rutyně zpracovaná neměla zásadní problém. Určitou komlikací byl plán osazení těžkých kamen/krbu v interiéru. Ale hlavním problémem bylo založení stavby na zemních vrutech ve svahu…

…zde se projevila nevýhoda zemních vrutů, kterou jsem zvažoval již při vypracování STUDIE. Dle statického výpočtu muselo být uvažováno s výrazně větším počtem zemních vrutů (2,5x tolik) než v případě založení téže stavby na rovině. Při řešení ceny stavby se cena založení na zemních vrutech paradoxně vyhoupla výrazně nad klasické betonové pasy se zákloadovou deskou z železobetonu.

Ve chvíli dořešení návrhu, když mělo dojít k přípravě stavby, vznikla rodinná změna u investora. Změna, která měla vyšší prioritu, takže na realizaci stavby nedošlo :o(.

15-02-101