Když rekonstrukce domu stojí několik milionů, nerozumím tomu, že stavební firmu napadne použít dřevo z původního krovu. Dřevo, které bylo místy i napadeno škůdci, je rozdílných profilů a jeho spasování přece muselo být náročnější, než práce s novým materiálem.

Obecně jsem pro recyklaci a opakované použití materiálů, ale v tomto případě mi to nepřipadá vhodné :o(.