Důvodem, proč nás klinetka přizvala na pomoc, bylo “kapání vody z lustrů” v podkroví v zimním období a celoročně “útočící” plíseň na půdě.

Provedli jsme odhalení přístupné části konstrukce a zjistili dvě hlavní příčiny problémů: jednak šlo o nedbale provedenou parobrzdnou fólii; pak šlo i o nevhodné provedení elektroinstalace ve stropě podkroví;

Špatně provedená parobrzda neměla přelepené spoje! A ani průchody fólií nebyly adekvátně ošetřeny! Výsledkem byl prostup vzdušné vlhkosti do půdního prostoru kde docházelo k její kondenzaci na dřevě a spodstřešní fólii a podpory bujení plísní.

Elektrické kabely byly vedeny v “husím krku/ krkavici”, což bylo dobře, ale zaústění kabelů do krku nebylo uzavřeno a krky vedli k hornímu okraji tepelné izolace podkriví. Tím docházelo k volnému proudění interiérového vzduchu do husího krku vzůru do chladné části půdy nad tepelnou izolací podkroví. Tam se vzduch ochlazoval, vzdušná vlhkost kondenzovala a následně skapávala husím krkem do skleněného krytu lusturu/ů.

Situace před opravou

Situace po opravě

Po odstranění napadených prken a vyjmutí tepelné izolace byly všechny spoje přelepeny odpovídající páskou. Koupelna v podkroví dostala nový stropní odtahový ventilátor s odvodním potrubím včetně odvedení kondenzítu. Ošetření dřeva, správná instalace tepelné izolace…

… a nový prkenný záklop vše uzavřel.

15-01-100