aneb energetický štítek budovy

Bavím-li se s vámi/klienty o energetické náročnosti rodinného domku, sleduji, že se pohybujeme mezi mnoha pojmy, u kterých každá strana vnímá jiné parametry a má rozdílná očekávání. Míjíme se ve významech výrazů „nízkoenergetický dům“, „energeticky úsporný dům“,… apod. a tak jsem na této stránce shrnul pojmy a jimi reprezentované hodnoty tak, jak s nimi pracuji.

Základní dělení:

Standardní dům – dům, jehož tepelné ztráty, respektive energetická náročnost „vyhovuje“ dnes platnému hodnocení dle ČSN 730540-2. To znamená, že energetické náročnosti budovy jsou v rozpětí 98-142 kWh na 1 m2 za rok. Dům je možné postavit, avšak bude mít jedny z nejhorších parametrů mezi novými domy. Dle tabulky kategorií energetického štítku spadá do kategorie C.

Energeticky úsporný dům je budova, která vykazuje nižší spotřebu tepla než standardní dům a spadá do kategorie B, respektive A dle energetického štítku budovy.

Energeticky úsporné domy lze škálovat ještě jemněji do 4 pod-kategorií, které již nejsou blíže specifikovány ve standardním energetickém štítku:

Nízkoenergetický dům – hodnota spotřeby nesmí být vyšší než 50kWh/m2.a, kategorie A

Energeticky pasivní dům – hodnota spotřeby je nižší, nebo rovna 15kWh/m2.a, pod-kategorie A+

Energeticky nulový dům – hodnota nesmí být vyšší než 5kWh/m2.a, pod-kategorie A++

Dům s energetickým přebytkem nebo energeticky nezávislý dům je speciální pod-kategorie domů, které jsou vybaveny systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního provozu, případně přebytky jsou dále distribuovány ke spotřebě.

Pro úplnost se sluší krátce uvést hodnocení energetické náročnosti budovy k čemuž se využívají výpočty, jejichž výstupem je energetický štítek budovy. Tento zařazuje konkrétní budovu do jedné z kategorií:

Hodnocení energetické náročnosti budov “ENB” sleduje více dílčích parametrů, nejen vytápění. Jedná se o:

 • Vytápění
 • Chlazení
 • Větrání
 • Teplá voda (TUV)
 • Osvětlení

Kategorie energetické náročnosti:

 • A – Mimořádně úsporná
 • B – Úsporná
 • C – Vyhovující
 • D – Nevyhovující
 • E – Nehospodárná
 • F – Velmi nehospodárná
 • G – Mimořádně nehospodárná