Při poradenství a přípravách studií rodinných domů se často setkávám s investory, kteří nemají konkrétní představu, jaký pozemek hledají, jakou stavbu by si přáli, co vše má dům obsahovat (příslušenství). Upřesnění těchto bodů pak většinou trvá nějaký čas, a to přispívá ke zvýšení nákladů na konzultace k pořízení parcely/ stavby rodinného domu :o(.

POŽADAVKY NA PARCELU

Jak můžete najít parcelu pro dům, když nemáte soupis požadavků na pozemek? Jste si jisti, že víte co má být v okolí? Co je vaší prioritou, přes co vlak nejede a co je jen “nice to have”? Jak mají partneři najít parcelu pro rodinný dům, když se neshodují v podstatných bodech jako je lokalita, velikost domu,…?

Pokud jste v podobné situaci, můžete využít následující soupis požadavků na parcelu. Vypiště si vaše tužby, vytvořte si svoji specifikaci parcely (v přiloženém dokumentu je uveden vzor, reálné údaje jednoho z klientů) a hledání vám, nebo realitní agentuře, pak půjde snáz.

Znám případ, kdy klient marně hledal pozemek 9 měsíců v různých lokalitách. V okamžiku kdy si vyplnil a prodiskutoval spolu s partnerkou soupis požadavků na místo pro nové bydlení (ve čtvrtek), hned za dva dny (v sobotu) našel to pravé ořechové. Náhoda?

SPECIFIKACE DOMEČKU

Příprava studie, návrh dispozice a 3D vizualizace jde bez vstupních požadavků investora velmi pomalu. Skutečně je třeba, aby se investor zamyslel nad tím, co si představuje, co potřebuje, co má rád a jaké materiály preferuje, abychom se toho postupně nedobírali až při vytváření půdorysu domu. V této přípravné fázi může pomoci i rozbor vlivů na parcele.

Můžete namítnout, že za tímto účelem oslovíte architekta, dáte mu cenovou hranici a volnou ruku a on se postará o to, aby návrh domku byl ten nejlepší. Nicméně pokud se pomine představa investora, pak navržený dům bude “tím nejlepším pro architekta” ne toliko pro invesotra :o(.

Obdobně jako u parcely i pro tuto činnost má strukturovaný dokument soupis požadavků investora na dům. Opět jde o dokument z konkrétní práce s klientem a obsahuje vzorové hodnoty, které si samozřejmě upravte podle svých představ :o).

FINANČNÍ PŘEDSTAVA

A nyní k tématu, který je v titulu této stránky!

Finance jsou samozřejmě až na prvním místě. Ale ne každý má ponětí, že když parcela stojí 1 milion korun a dům má být do 3,5 milionu, že krom toho budou i další výdaje! Něco stojí návrhy, projekt, úřady, odborné posudky a revize atd.

Předkládám zde zatím první verzi takovéhoto soupisu. Jsou zde uvedeny hlavní položky a aktivity, plus rozsah cen, jak se s nimi setkávám při vlastní přípravě studií a návrhů, tak při náhledu a spolupráci na projektech již hotových.

Když zahajujete práci třeba na návrhu a projektu domu, nechte si od svého dodavatele vyčíslit jednotlivé položky. Předejdete tak nepříjemným překvapením, že musíte hradit třeba dalších 20 tisíc korun za statický posudek, když jste očekávali jeho dodání v rámci ceny projektu, apod.

Přeji vám krátké hledání parcely a snadnou stavbu.