Je vícero způsobů, jak ukotvit dřevěný dům k základové desce. Některé firmy kotví prahový trám a k němu připevňují stěny a sloupy. Kotví se na expanzní kotvy, nebo předem zabetonované kotvy.

S ohledem na relativně nízkou hmotnost dřevěných domů, by kotvení k základu mělo být navrženo a provedeno s odpovídající péčí. Ve zmíněných způsobech kotvení vidím několik nedostatků:

  • k základu je pevně připojen pouze prahový/základový trám (u 2by4 je to jen fošinka), nikoli rohové a hlavní sloupy;
  • expanzní kotvy mají nižší nosnost, když jejich funkce je omezena soudržností betonu, na který působí expanzní tlak kotvy;
  • v betonu předem zalité kotvy se často ocitnou na jiném místě (tlakem betonu při aplikaci) a mohou i nepříjemně překážet při montáži konstrukce;…

Po zkušenostech dnes preferuji kotvení s použitím “chemických” a cementových pojiv, nebo přímo do čerstvého betonu základu s použitím vymezovacích pomůcek. Přes základový trám kotvím sloupky a zavětrovací vzpěry již částečně vztyčené konstrukce stěn.