V naší nové zástavbě není kanalizace. Při stavebním povolení jsme se museli zavázat k budoucímu využívání kanalizace. Podmínkou pro kolaudaci bylo zajištění likvidace odpadních vod formou vyvážením jímky. ČOV u nás není povolena.

Tedy likvidace odpadních vod je u nás řešena cca 9 m3 jímkou, s tím by nebyl problém, kdyby: při zatěsnění jímky, byla použita kvalitní těsnící hmota, nikoli běžná studniční PU pěna!

Po opakované reklamaci jsme nakonec docílili zatěsnění do té míry, že natékání povrchové vody je natolik zanedbatelné, že nám výrazně nezvyšuje náklady na vyvážení jímky.

Nicméně příště bych likvidaci odpadní vody řešil úplně jinak a sledoval bych více faktorů, které měli negativní dopad u nás či u našich sousedů:

  • provedení kanalizace pod domem by bylo ve dvou větvích – šedivá a černá voda;
  • výstup kanalizace z domu umístěn tak, aby bylo možno vybudovat KČOV nebo jen ČOV;
  • v případě “touhy” po plastové jímce/septiku, ověřit jak se chová voda v podloží, zda plastovou nádobu nezdeformuje, ikdyž ta bude obetonována;
  • zajistit kvalitní zatěsnění dosedajících ploch a případně tyto ještě izolovat vnější hydroizolační bandáží proti tlakové vodě;
  • připravit potenciální využití jímky na sběr vyčištěné/deštové vody;