Místo původní polorozpadlé a neobyvatelné dřevěné chatičky měla vzniknout dřevěná, celoročně obyvatelná chata, uzpůsobená k delším pobytům. Záměrem bylo vybudovat komfortní dřevostavbu i pro zimní období. Přidejte metr na šířku, metr na délku a metr na výšku a máte malý podkrovní rodinný domek.

Dřevo mám velmi rád a rád z něj dělám dominantu stavby i v interiéru. Strop v přízemí je proto pohledový, trámy jsou přiznány a zaklopeny hoblovanými palubkami. Spolu s nosným sloupem a výměnou je celá sestava dřeva vzájemně navázana a vytváří útulný interiér.

VÝCHOZÍ SATAV

Původní chata byla postavena po roce 1960. Tenkrát nebyl dostatek vhodného nového materiálu, a tak se improvizovalo. Základy byly vystavěny z cihel na pískovcových blocích. Konstrukci skeletu tvořily staré krovové trámy a výplň stěn smrkové kuláče. Jako tepelná izolace byla použita místy škvára, sláma místy papír. Skládaná střešní krytina z betonových tašek již měla hodně zasebou a její povrch kryla vrstva mechu. Okapy už byly za horizontem své životnosti.

Konstrukce byla napadena škůdci a houbou. Místy se ze stěn vysypávala škvára, polovina elektroinstalace již byla “sežrána” – a to doslova a do písmene.

Celkový stav chaty tedy neumožňoval dílčí “rekonstrukci”, muselo být přistoupeno k výměně konstrukce od základu. Chata mohla být pojata i trochu jinak, zvětšena a uzpůsobena tak, aby vyhovovala dnešním požadavkům.

REALIAZCE

Investorka nás oslovila s požadavkem realizace stavby. Navázali jsme tak na předchozí kroky a v souladu s dokumentací a požadavkem zadavatele jsme začali se stavbou.

Založení stavby bylo nakonec provedeno na zemních vrutech Krinner. Volba těchto vrutů je v daném území velmi vhodná. Jedná se o oblast pískovcových skal a okolo původního objektu vystupovala skála nad terén, takže její výskyt pod chatou byl skoro 100%. Vrtání lokálních bodů a instalace zemních vrutů je rychlá, takže ve výsledku je cena základů téměř shodná, jako při kopání a betonování, ovšem doba stavby základových bodů je výrazně kratší. Z cca 10ti plánovaných dní se čas zkrátil na jedno odpoledne!

Na základových bodech a umístěných roznášecích deskách je instalovaný dřevěný základový rošt se zateplením a OSB záklopem.

Na dokončené “základové desce”, pod kterou byly připraveny rozvody vody, elektřiny a odpadů, byly osazeny konstrukce obvodových stěn, stropu a krovu. Chodí mi dotazy na konkrétní stavební detaily, proto zde uvádím pár detailních fotek, které by vám mohly napomoci.

Všechny pohledové části – konstrukce stropu 1.NP + přesahy střech + konstrukce a zastřešení terasy – jsou z tvarově stálých BSH dílců.

Součástí díla bylo dodání komína a kachlových kame s troubou. Malbu interiéru si zajišťoval investor sám.

Dřevěná fasáda z modřínových fasádních palubek je instalována na laťovém provětrávacím roštu. Nátěr je proveden napouštěcím konopným olejem a finální barva pak lazuračním lakem na bázi konopného oleje, odstín – kaštan. Obě nátěrové hmoty jsou od českého výrobce HEMP Production.

Fasáda je v horní části napojena na podbití střechy a v dolní části přechází na hnědý plechový sokl.

…a přikládám i pár fotek detailů hotové chaty. respekive její fasády.

12-22-044