K východu mírně svažitý pozemek určený k zástavbě čekal na svůj dům. Vytvořit jeho design byla zajímavá práce, protože investoři měli od začátku představu domu na pilířích. Domu, při jehož výstavbě by byly prováděny minimální zemní práce a až dům po staletích doslouží, aby se dal snadno odstranit bez velkých stop.

Energeticky úsporný, časem až energeticky nulový, jednopodlažní dům, který zajistí zdravé bydlení pro 4 členou domácnost, byl hlavním požadavkem budoucího stavitele.

Spolupráce při návrhu byla rychlá a efektivní. Těší mě výsledek, kterého jsme dosáhli. Vnímám i spokojenost investora, což dokazuje i jeho zájem o přípravu návrhu dřevěné konstrukce RD.

NÁVRH

Finální půdorys vznikl drobnými korekcemi prvního návrhu. Od začátku se mi podařilo “trefit” přání majitelů. Problémem byla druhá, menší koupelna a finská akumulační pec. Ta totiž v původním požadavku vůbec nebyla. Ale když se mi podařilo správně popsat její přednosti a výhody oproti poptávanému teplovzdušnému krbu, nakonec se její využití rošířilo a bude sloužit nejen k vytápění, ale i vaření a pečení (chleba, pizza, římský hrnec,…).

Dům bude usazen nad terénem. Směrem ke komunikaci bude opěrná zeď/ základový pas, ostatní části konstrukce budou na jednotlivých pilířích. Ty mohou být železobetonové, nebo s využítím zemních vrutů Krinner.

Některé dřevěné prvky budou v exteriéru a interiéru přiznány. Ale převážná část difuzně otevřené konstrukce se schová pod tenkovrstvou prodyšnou omítku.

Ne každá parcela skýtá takové možnosti, aby šlo splnit všechny požadavky klienta. Někde se musí udělat kompromis. Zde těch kompromisů bylo minimum :o).

VÝMĚRY

Základní výměry ze studie RD…

  • zastavěná plocha RD (bez terasy a verandy): 166,5 m2;
  • užitná plocha RD: 119 m2;
  • hrubé rozměry RD: šířka 9 x délka 18,4 m;
  • výška hřebene nad terénem: m;
  • obestavěný prostor RD: ~ 650 m3;
  • plocha zastřešení stání aut a chodníčků: ~92 m2;
  • plocha verandy a terasy: ~47 m2;
13-12-066