Je-li konstrukce obvodového pláště (obvodové stěny, střecha) navržena s parozábranou/parobrzdou, pak je třeba důsledně dbát na její 100% kvalitní provedení. Zní to logicky, ale ne každá firma na to dává odpovídající důraz. Už jsem se potkal s tím, že parozábrana byla jen v části konstrukce, nebo byla sice celoplošně, ale v místech průchodu trámů konstrukcí chybělo její kvalitní napojení.

Já bych se pro příště konstrukci s parozábranou vyhnul. Zjišťuji, že použití vnitřních omítek (i hliněných) a nebo vnitřních vícevrstvých prkenných záklopů (s vloženým voskovaným papírem) udělá v konstrukci stejnou, ne-li lepší práci.