Na některé věci přichází člověk až časem. Někdy jsou to drobnosti, někdy je to závažný problém. Mezi ty drobnostipatří i výška vypínačů a klik.

V některých projektech se to vůbec neřeší, klient si to neuvědomuje a prováděcí firma pak udělá vypínače ve výšce, kterou odhadne sama, nikoli po dohodě s klientem. A ani ta dohodnutá výška nemusí být optimální, protože klient nemá přesnou představu a nebo si neuvědomuje, co mu nejvíce vyhovuje.

Z mé zkušenosti je vhodné umístit vypínače na úroveň klik vnitřních dveří. U nás to máme cca 100cm nad pochozí podlahou, ale výška klik dveří je 106cm nad podlahou.

Příště bych si ohlídal, aby výška klik a vypínačů byla shodná. Je to drobnost, ale mému oku to moc nelahodí. Pokud to nelahodí i vám, a zkuste se na to při návrhu, a hlavně realizaci zaměřit.

Obdobné je to s výškou klik u oken. Když vynechám francouzská okna (230cm výška celého okna, klika 103cm nad podlahou) tak máme okna vysoká 120 a 150cm. Jsou osazena tak, aby nadpraží byla u všech oken ve shodné výšce. Výrobce oken osadil kliky do blíže nespecifikované výšky (automaticky, bez jakéhokoli dotazu či upozornění). Ve výsledku jsou tak kličky pro otevírání v různé výšce.

Všiml jsem si toho už při montáži. V tu dobu mi montéři sdělili, že jsem si měl říci o umístění klik do „shodné“ výšky. Tedy příště bych již při objednávce požadoval umístění klik do shodné výšky vůči shodnému nadpraží.