Jednoznačně jsem pro aktivní využívání slunečního tepla s pomocí teplovodních, teplovzdušných a fotovoltaických solárních panelů. Jejich používání snižuje náklady na provoz domu a zvyšuje majiteli nezávislost sítích :o).

Během návrhů rodinných domů a při kreslení 3D vizualizací se de facto pokaždé zabývám umístěním solárních panelů. U nového domu mám myšlenku na vhodné umístění solárů od začátku na paměti a je pak snazší je správně zakomponovat tak, aby “nevyčnívaly”. Ale když se řeší umístění, orientace a sklon solárních termických panelů na již hotovém domě, jde takřka vždy o kompromis mezi funkcí panelů (=energetickým ziskem) a estetickou stránkou věci. Převážně mužská část investorů preferuje funkci, naopak ženy preferují estetiku :o).

Z různých zdrojů (internet, knihy) si můžete zjistit, jaké je nejvýhodnější umístění panelů, takže tady se tím zabývat nebudu. Ale myslím, že je dobré se na chvíli zastavit nad termínem “možný zisk” panelů…

SOLÁRNÍ ZISKY

Je prima, když prodejce uvádí zisk nabízených solárních panelů, ten bývá uveden v kWh za rok. Každý prodejce se snaží uvést vysoké číslo a pokud odpovídá skutečnosti, pak jde o horní mez. Zní to asi takto “…tento jedinečný panel má zisk až XXXXkWh/a”, což je maximální hodnota při ideální orientaci a sklonu panelu. Toho se ale v realitě ne všude podaří dosáhnout. Nicméně, možné to je. Co je ale zajímavé vědět, v jakém období je jaký zisk, a tuto informaci už tak snadno nezjistíte.

V tomto ohledu výmluvný je následující orientační graf, kde je zaznamenán tento princip pro panely stejného pevného umístění (jih, sklon 30°, FIXní konstrukce).

Pro počty používám následující rozlišení pro jednotlivá roční období (zjedodušeně- stejně jako předchozí graf a nelze to vztahovat na všechny typy kolektorů, ale pro představu investora to stačí):

  • zisk v létě => ~50% ročního zisku
  • zisk na jaře a na podzim => ~20% ročního zisku
  • zisk v zimně => ~10% ročního zisku

Aby se v zimně dosahovalo vyšších zisků, je možné instalovat více solárních panelů, lepší ale je, uvažovat o změně sklonu. Nebo dokonce mít možnost měnit sklon panelu. Když se budete rozhodovat pro polohování, nepodceňujte výpočet porovnání ceny polohovacího systému a její návratnost.

Když není možné umístění panelů na střechu a nemáte jinou možnost než zvolit jiné místo, které je třeba přes zimu stíněno sousedním domem, je lepší oželet zimní zisk a panely instalovat tak, že mají přínosy od poloviny jara do poloviny podzimu.

Skoro za “revoluční” považuji umístění panelů na štítovou stěnu, když dům nemá střechu vhodně orientovanou…

FOTOGALERIE

Dále přikládám pár řešení, na které jsem narazil při putování po stavbách…