Pár let bydlíme v novém domě a mě už napadají myšlenky na další stavbu. Nejde ani tak o nespokojenost se současným bydlením, ale spíš o prozření a nápady na další záměr. Nároky na takový dům mám velmi vysoké – z pohledu druhých, by mohlo jít až o nesmyslné požadavky. Teď nemám na mysli velké honosné sídlo, sním spíše o zdravém, k přírodě šetrném a soběstačném bydlení, přitom s rozpočtem, který osloví další zájemce o cenově dostupné bydlení.

Ve vztahu k tomuto záměru mě oslovil koncept EarthShip (země loď) – soběstačného domu z dílny „Architekta odpadu“ Mikea Raynoldse. Jde o perfektní myšlenku hodnou následování. Leč z mého pohledu a z pohledu harmonického bydlení, má tento koncept úskalí, která mají až negativní vliv na člověka a jeho zdravý život.

Proto jdu trochu jiným směrem a zabývám se konceptem energeticky soběstačného zdravého domu ve vazbě na…

 • energetickou přípravu samotného místa stavby;
 • volbu zdraví prospívajících materiálů;
 • minimalizaci vlivu elektrosmogu z interních (mobilní telefony), ale i externích zdrojů (radiové, televizní a telekomunikační vysílání, vedení vysokých napětí,…);
 • soulad s baubiologií;
 • zohlednění vlivu světových stran a živlů;
 • harmonickém uspořádání prvků (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda);… Feng-Shui
 • nezávislost na zdrojích energie a vody + minimalizace spotřeb energie a vody;
 • dílčí potravinová soběstačnost;

Detailněji…

zdravé a vhodné místo k bydlení (energetickou přípravu samotného místa stavby)

 • pozitivní a negativní zóny na zemském povrchu/v prostoru
 • energetické stopy z minulosti
 • obřady a rituály
  • vymezení parcely
  • očištění prostoru parcely a nalezení vhodného místa pro dům
  • položení základního kamene
  • zrod domu – oddělení domu od nebes (uzavření střechy)

koncepční návrh a příprava v souladu s harmonií člověka a přírody (podle Feng-Shui)

energeticky nenáročné (nízkoenergické), nízkonákladové a nezávislé bydlení (nízkoenergetické soběstačnosti)

 • obnovitelné zdroje energie
 • efektivní hospodaření se zdroji
 • získání elektřiny
 • teplo pro vytápění
 • hospodaření s vodou

obnovitelné suroviny, přírodní materiály; zdraví a přírodu nenarušující recyklované materiály (volbu zdraví prospívajících materiálů, minimalizace vlivu elektrosmogu z interních (mobilní telefony), ale i externích zdrojů (radiové, televizní a telekomunikační vysílání, vedení vysokých napětí,…)) (soulad s baubiologií) a minimalizace nároků na stavební techniku využívat obnovitelné zdroje materiálů (“ukotvená” sluneční energie v materiálech); obydlí…

 • konstrukčně ze: dřeva, kamene a hlíny
 • zateplení: sláma, vlna, difúzně otevřený recyklovaný materiál,…

Příprava

Postupně připravuji principielní návrh pro jednotlivé oblasti. Připravený je již pro…

 • elektrickou energii
 • klima a větrání interiéru
 • teplo – topení a chlazení
 • voda a kaly

…konkrétní využití jednotlivých principielních návrhů, záleží na místě realizace, tedy dostupných zdrojích, orientaci a zastínění, apod.

Tedy v tuhle chvíli mám relativně jasnou principielní představu co chci/chceme. Také máme pro naši rodinu výpočet vhodného a posilujícího nasměrování domu. Takže teď už jen najít to správné místo :o)…