Po narození našich dvou dcer jsme často řešili, jak dál s bydlením. Relativně velký byt 2kk nám ve 4 lidech začal připadat neúnosně malý. Dlouhou dobu jsme byli přesvědčení,že to, co chceme, je prostorný byt, s terasou a výhledem. Nejspíš pocit luxusu a to, že nám to je ze všech stran vnucováno jako žádoucí a potřebné, jsme těmto pocitům dlouho podléhali. Ale stále v  nás byla malá pochybnost, jestli to je opravdu to,co chceme, potřebujeme a co nám přinese spokojený život… Cena za takovýto byt by byla vysoká.

Po dlouhých měsících, kdy jsme žili v  tomto “přeludu” jsme začali přemýšlet, jestli by se za cenu takového bytu nedal pořídit domek, na nějakém krásném místě, který by byl víc než jen prostorem pro přespání. Naše představy a touhy se začali měnit. Hlavní problém byl v tom, kdo by takový dům pro nás mohl navrhnout, a případně i postavit?

Jsem tak trochu idealista, takže naše nároky na šetrnost k  přírodě, maximální využití přírodních materiálů a soběstačnost takového domu, byly vysoké. Zároveň moje přirozená nedůvěra ke všemu, včetně firem, které se stavbou domů, nebo jejich navrhováním zabývají, mě od toho všeho dost odrazovala. Ale jakmile jsme se tím začali více zabývat, řešení se najednou začala nabízet skoro sama. Když se zpětně ohlédnu, bylo to celé jak neuvěřitelný příběh z románu (nebo osud?)…

V práci jsem se před kolegyní zmínil, o jakém domku sníme, a že by jsme těžko našli někoho, kdo by ho dokázal navrhnout a realizovat, takže to zůstane navždy jen pouhým snem. K mému překvapení mi řekla, že Petr Škvor, který jim rekonstruuje chatu, je zapálený do stejných myšlenek jako já a přesně takovými domy se zabývá…

A tím se vše rozběhlo. Setkal jsem se s Petrem, který nás nasměroval a upevnil naše představy. Najednou i problém najít vhodnou parcelu, nebyl tak neřešitelný. Dokonce týden po tom, co jsme začali hledat, byla vhodná parcel na světě. Co víc, nebyla jen vhodná, byla pro nás dokonalá. Splňovala vše, co jsem si dokázal představit snad jen ve snu. Prostě jsme se “zamilovali”, sice nebylo snadné vše dotáhnout do konce, ale povedlo se.

Petr nás přivedl k  myšlence popřemýšlet při návrhu i o Feng-Shui. Je pravda, že v počátku jsem byl trochu nedůvěřivý (což u mne není nic zvláštního :o) ). Něco jsem si o Feng-Shui pročetl a zjistil, že Feng-Shui přesně zapadá do toho, co od domu očekáváme. Ale stále tam byla malá pochybnost (stále u mne nic zvláštního :o) ), zda to k  něčemu bude. Nechali jsme si od Dany Škvorové udělat rozbor vlivů na pozemku vzhledem k nám (manželka, děti a já) a vhodnosti rozložení místností a půdorysu domu. Na schůzku, kde nám měl být rozbor představen, jsme šli trochu nervózní, s nějakou představou, jak by dům měl vypadat, kam by měl být natočený, jak by mohl vypadat… Dana nám popsala a vysvětlila výsledky rozboru, který k našemu překvapení vypadal jinak než to, s čím jsme původně přišli. Avšak jen v  první chvíli. Po zamyšlení, jsem přišel na to, že takhle nějak jsem si ten dům představoval v prvních dojmech, než jsem se nechal ovlivnit okolím, tím co je nám vštěpováno ze všech stran. Pochopil jsem, že právě i Feng-Shui klade důraz na vnitřní pocit, na to, co je pro nás opravdu vhodné a prospěšné, bez ohledu na civilizační pokřivení našich představ a myšlenek. Měl jsem z toho upřímnou radost. Když jsme s  Danou začali rozebírat i materiály a vhodné barevné kombinace, byli už pochyby pryč, bylo to přesně to, co jsme měli v sobě, co jsme skutečně chtěli, ale nebyli schopní si to sami uvědomit a ten pocit byl krásný.

S Petrem jsme pak začali řešit studii RD a přidružených staveb. Nebylo to snadné, pár věcí jsme z původního rozložení půdorysu trochu pozměnili (vždy ale v souladu s Feng-Shui). Každá další změna byla vždy ještě dokonalejší než původní verze (projevovala se tady v plné míře moje touha po dokonalosti :o) ). Petr přišel s  úžasnými nápady, které vše ještě posunuly o další úroveň výš. Při každé schůzce mne dokázal něčím překvapit. Teď jsme se studií u konce. Výsledkem je dům, u kterého cítím stejný pocit jako u pozemku… Jako bych se znovu zamiloval.

Není to jen pouhý dům, je to fungující organismus, kde vše má svůj smysl a vše je perfektně do detailu promyšlené. A když se k tomu přidala spolupráce Dany a cit pro estetiku, tak si nedovedu představit, že by dům a okolí mohl vypadat jinak…
…Už teď se těším,až budu moci ten příběh dokončit :o)

Miroslav N., 2013

12-07-029