Po dokončené projektové dokumentace a během probíhajícího schvalování na úřadech, byla připravena stavební dokumentace. Ta se skládala z 3D modelu základů a celé dřevěné konstrukcce, z něhož byly připraveny jednotlivé stavební výkresy a detaily konstrukce. Tuto prováděcí dokumentaci posoudil statik a na základě jeho vyjádření byla provedena korekce návrhu konstrukce. Následné výkresy pak byly určeny jako podklad pro vlastní stavbu.

12-22-044