Vymýšlení podoby rodinného domu, tak aby zapadl do stávající zástavby, je vždy výzvou. Ale navrhnout nový domek ke stávající hospodářské budově, která může doznat změny a měla by být sladěna s domem, byl pro mě zprvu tvrdý oříšek. Navíc jsem byl limitován energetickými vlivy definovanými metodou Feng-Shui, jelikož záměrem bylo postavit dům v harmonii s Přírodou a jeho obyvateli.

Je pro mně vždy důležité, aby dům splňoval maximum požadavků investorů a umožnil jim všední den prožít komfortně – požitek z odpočinku na peci, svobodný pocit ve volném prostoru, sauna – kdykoliv bude chuť…

POŽADAVKY

Požadavky investora by se daly shrnout do několika bodů:

 • energeticky úsporné bydlení (nejlépe energeticky pasivní dům)
 • bungalov
 • zdravé bydlení a dispozice podle rozboru Feng-Shui
 • ostrovní fotovoltaická elektrárna
 • stavba z masivních trámů – roubenka
 • stavební úpravy a sladění hospodářské budovy k rodinnému domu

VÝCHOZÍ SITUACE

Stávající hospodářská budova, okolní výstavba a možnosti na parcele mi spolu s doporučením vyplývající z metody Feng-Shui dávaly značné limity pro celkový návrh.

NÁVRH

Půdorys původně ve třech variantách byl redukován na jednu a rozvíjel se dále v 3D vizualizaci.

Konstrukce stěn se oproti původnímu zadání změnila, protože klasická roubenka není schopna vyhovět vysokým požadavkům na malý prostup tepla. Zvolena byla hrázděná konstrukce obvodových stěn i všech příček, která bude vyplněna cihelným zdivem. Vnější celistvé zateplení obvodových stěn a stropů, s minimem tepelných mostů, bude spolu s vyzdívkou zajišťovat tepelný komfort.

REALIZACE

Z půdorysu a umístění vyrostl 3D model rodinného domu. Spolu s obvodovými zdmi a příčkami vznikly návrhy zastřešení. Modifikacemi zastřešení a drobnými úpravami příček byla navržena finální podoba domku samotného. Na ni navázaly úpravy hospodářské budovy, vznikla terasa a zpevněné plochy.

Návrh RD je ve finále zcela odlišný od původních představ klienta, které vznikaly ještě před rozborem Feng-Shui. I přesto se ukázalo, že ve výsledku nové řešení odpovídá původním přáním investora. Navržený domek byl klientem přijat s překvapením a nadšením. A já se nemohu dočkat až tento dům bude vznikat v reálu :o).

VÝMĚRY

Základní výměry pro projektovou dokumentaci…

 • zastavěná plocha rodinného domu: 157,6 m2;
 • užitná polocha rodinného domu: 128,7 m2;
 • hrubé rozměry rodinného domu: šířka 14,8 x délka 11,8 m;
 • výška hřebene nad terénem: 5,5 m;
 • obestavěný prostor rodinného domu: ~ 630 m3;
 • zastavěná plocha hospodářské budovy: 83,4 m2;
 • užitná polocha hospodářské budovy: 133 m2;
 • užitná polocha terasy: 22,3 m2;
 • další zpevněné plochy: 85 m2;

MATERIÁLY

 • železobetonové hutněné základové pasy a základová deska;
 • hrázděná konstrukce z masivního smrkového dřeva s výplní z režného zdiva;
 • hliněné omítky, kamenná dlažba, dřevěné podlahy
 • tepelná izolace z kamenné vaty a papírové celulózy;
 • dřevěné pohledové krovy, celodřevěná terasa;
 • extenzivní zelená střecha
12-32-054