Automatické větrání a/nebo teplovzdušné topení je prima věc. Je to pohodlné, když se automatika stará o výměnu vzduchu, udržování vlhkosti a zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Nicméně vzduchotechnika, tak jak se standardně dodává, má i značné nevýhody. Když pominu závislost na energii, tak jedním z nich je “likvidace” záporných iontů….

… V plastovém či kovovém potrubí dochází ke snižování množství záporně nabitých kyslíkových iontů (anionty, O- ionty), které živý organismus potřebuje a je známo, že působí příznivě na naše zdraví, psychiku a imunitní systém. Další redukce záporných iontů probíhá elektrickými přístroji v domácnosti, umělými materiály, apodob. Vzduch by měl obsahovat od 800 záporných iontů na jeden cm3. Běžně v přírodě (na horách, v lese, u moře atd.) je jejich koncentrace až 10.000 v jednom cm3, v klimatizovaném interiéru se jejich množství blíží nule!

Tyto chybějící záporné ionty je pro zlepšení pohody nutné doplňovat. K tomu lze použít vysokonapěťové ionizátory, které v lepším provedení dokáží i čistit vzduch, či vodní fontány, kde se tříští voda.

Napadá mě zmínit ještě jeden fakt. Tím, že se o větrání stará vzduchotechnika, takřka se neotvírají okna. Jak nejsou okna otevírána, u některých těsnění dochází k jejich “nalepení” na protilehlou stranu a když je potřeba okno otevřít, dochází k vysunutí těsnění z lůžka, případně i jeho roztržení. Když si vysunutého těsnění nevšimnete a snažíte se okno zavřít, pak těsnění zdeformujete, případně může dojít i k poškození kování.

Zde pomůže pravidelné (min. 1x ročně) očištění těsnění vhodně naředěným čistícím prostředkem a natření vhodným olejem (silikonové těsnění => silikonový olej.