Naštěstí se většina dřevostaveb staví s difuzně otevřenou konstrukcí. Tedy konstrukce může směrem od interieru odvětrávat/vysichat/”dýchat”. To znamená, že vlhkost z konstrukce může materiály prostupovat ven.

Když už se rozhodnete stavět s difuzně otevřené konstrukce kde je aplikována parobrzda/ jinak parozábrana, pak je potřeba tuto vrstvu proti volnému prostupu vlhkosti pečlivě provést. Jednotlivé přesahy, průchody a spoje jsou nejslabším místem a zde je potřeba dbát dokonalého zpracování.

Pro vaši představu…

….když aplikujete membránu parobrzdy s hodnotou sd = 30m pak při vnitřní teplotě +20°C a venkovní -10°C pronikne (za dobu jednoho “normovaného zimního dne”)) 1m2 konstrukce 0,5g vody. Když bude na stejné ploše 1mm silná 1m dlouhá mezera v parobrzde, pronikne za shodnou dobu až 800g vlhkosti/vody do konstrukce. Tato vlhkost pak snižuje účinek tepelné izolace a dokonce může přispět k degradaci konstrukce samotné včetně nosných dílů.

Vracím se tedy o odstavec výš a zdůrazním, že pečlivá instalace parozábrany či parobrzdy je zásahní, ať je použit jakýkoli materiál :o] !!!

Když jsme u tohoto tématu, vybavil jsem si diskusi na foru svepomoci.info na téma parotěsné zábrany. Fotografie parotěsné fólie izolace ve stěně koupelny mě šokovala. Posuďte sami…