Domek jsme si postavili na kraji obce poblíž Prahy. De facto v “centru civilizace”. Ale výpadky dodávky vody a elektřiny nás stejně postihují, a to až překvapivě často. Přitom nejde jen o poruchy způsobené počasím, ale i o plánované, ale neohlášené výpadky. V takovou chvíli je pak závislost na vnějších zdrojích hned znát.

Při výpadku elektřiny je provoz v domácnosti natolik omezen, že si třeba ani neuvaříte, nebo nezatopíte. Přitom běžné elektrické záložní zdroje mají pouze omezenou dobu funkce. Výpadek vody má negativní dopad na hygienu, může způsobit problémy během praní prádla a pokud si doma připravujete filtrovanou vodu, pak se projeví i v omezení vaření a pitného režimu.

Tyto nedostatky řeší a závislosti omezuje “soběstačnost”. Ikdyž jste v domečku ve městě, kde vás nutí k připojení k elektrické síti, vodě a kanalizaci, dá se řešit částečná či úplná soběstačnost. Je nepravděpodobné, že by vám nepovolili zachytávání dešťové vody, nebo další využití vyčištěné šedivé vody. Využití OZE se také dají řešit lokálně pro každý domek, záleží na více faktorech při jejich návrhu. Obé instalace je pak vhodné zpracovat již v návrhu a realizaci domu.

Cítím ještě potřebu přiznat, že takovéto instalace pro soběstačný dům, které mají být finančně dosažitelné, mohou na konzumně-civilizovaného jedince působit omezujícím dojmem. Jejich správné využívání může mít totiž pravidla, která se neslučují s neomezeným užíváním a plýtváním.