Nízká akumulace tepla a tedy s tím spojené větší výkyvy interierové teploty jsou neduhem běžných dřevostaveb. Skladby konstrukcí jsou navrhovány tak, aby v/na konstrukci byl co největší podíl tepelné izolace a bylo tak dosaženo požadovaných nízkých hodnot prostupu tepla při co nejslabší obvodové zdi. Stejně tak je tomu i v domě, který jsem postavil a v němž žijeme.

V akumulaci tepla ve hmotě stavebních materiálů domu mají výhodu zděné stavby. Tuto výhodu lze “přenést” i do dřevostaveb! Jednou z možností je provést výplně obvodových zdí/příček pomocí ne/pálených cihel, či “nabíjenou” hlínou, nebo vyskládanou a hlínou/maltou pojenou kulatinou,… Vyskládané a pečlivě vyspárované cihly v trámové dřevostavbě jsou velmi pěknou kombinací. Přikládám tři taková možná řešení: