Zvolit správný typ a parametry komínu, provést správnou volbu zdroje tepla a jejich vzájemnou kombinaci není jednoduché, jak by se mohlo zdát. Rozhodují parametry zdroje tepla a stavebně-technické možnosti budovy.

Když jsem náš “krbový” komín vybíral, samozřejmě jsem si u odborníků zjišťoval, jaké vlastnosti by měl mít. Vycházel jsem z parametrů krbové vložky (do 8 kW) a z projektu domku (kde výška komínu je cca 5,5m). Většinou jsem se ptal techniků u výrobce a dostal jsem docela v globále jasné doporučení: “…protože komín bude mít malou aktivní výšku a budou spalována tuhá paliva, doporučujeme co největší průměr kouřovodu, aby bylo dosaženo dostatečného tahu.” Instalovali jsme tedy třívrstvý komín (nerezová trubka – izolace – lehčená tvárnice) s kouřovodem 200×1 (průměr x síla stěny v mm).

Pojem “dostatečný” tah byl v tomto případě použit trefně. Nejde totiž o vhodný, vypočtený, optimální, nebo odpovídající tah, ale pouze o dostatečný.

Dle mé zkušenosti je vhodné vybrat zdroj tepla (krb/krbovou vložku) a dle jejich parametrů dimenzovat pro daný objekt komín. Ne opačně.