Bydlet v soběstačném domě – co do energií i potravin – chce odvahu. Znamená to začít žít pokorně k Zemi i období, najít hojnost života jinde, než v konzumu. Dům, který by toto umožňoval, mám v hlavě už dlouho. Proto, když jsem byl osloven na jeho návrh a stavební přípravu, byl jsem nadšen.

POŽADAVKY

Požadavky investora by se daly shrnout do několika bodů:

 • zdravé bydlení, využití přírodních materiálů, energeticky úsporné bydlení;
 • dům s vlastní vodou, elektřinou (ostrovní fotovoltaická elektrárna), čištěním odpadních vod – KČOV;
 • dispozice a tvary v souladu s Feng-Shui;
 • stavba z masivních trámů – roubenka;
 • stavební úpravy a sladění hospodářské budovy k rodinnému domu;
 • příslušenství domu: dílna, sauna, terasa, skladové prostory, zastřešené stání pro auta, skleník pro pěstování a v neposlední řadě i sklep pro ovoce a zeleninu;

VÝCHOZÍ SITUACE

Opravdu rozlehlý – velký pozemek, bez stávající výstavby, skýtá velké možnosti. Na sever otevřený, ze západu zastíněný pozemek, nebyl úplně ideální pro energeticky pasivní dům. Transformátor místních elektro rozvodů NN se nachází cca 150 bm daleko. Žádný vodovod ani kanalizace v okolí.

Rozbor Feng-Shui v tomto případě dává jednoznačnou orientaci domu, ale přichází s podnětem k vnitřní dispozici místností.

NÁVRH

Krom velkého prostoru na pozemku, je zde i značné převýšení (takřka 25m) a zastínění od lesa na západě. Dle dohody investora s obcí se má RD vystavět v severní části pozemku, u příjezdové komunikace.

Návrh se odpíchnul od půdorysu, který respektoval doporučení rozboru Feng-Shui. Z několika návrhů střech a výklenků nakonec vykrystalizovala finální verze, hlavním tématem bylo umístění pěstebního skleníku s čistící zónou odpadní “šedivé” vody.

ýsledný návrh kombibuje všechny požadavky klienta. Uspořádání v domě i jeho okolí respektuje doporučení podle Feng-Shui vytvořené na míru pro investora. Nakonec se nám podařilo najít ideální umístění nejen pěstebního skleníku, ale také sklepa, rozděleného na část pro ovoce a pro zeleninu.

Pěstební skleník sdružuje několik důležitých funkcí…

 • čistící zónu pro odpadní vodu z domu;
 • možnost pěstování po celý rok;
 • akumulaci tepla do hmoty skleníku a zateplené zeminy;
 • závlaha rostlin vzlínáním vody;
 • propojení s rodinným domem;

…při jeho návrhu jsem se insiroval principy využívanými v EarthShip. Vyhneme se zde využití odpadků jako jsou plechovky a pneumatiky, ale využijeme principy čištění vody a akumulace tepla. Očekáváme, že pěstební plocha okolo 50m2 podpoří soběstačnost rodinny při pěstování zeleniny a ovoce z cca 60%. Další výnosy budou na pozemku okolo domu.

Ostrovní řešení domu vynucuje komplexní řešení všech instalací a užívání domu. Tedy nejedná se o bežné rozvody vody, tepla a elektroinstalace. Vše vychází z obnovitelných zdrojů, je propojeno a souvisí spolu navzájem, nakonec zbývá jen minimum “odpadu”, který se dále v místě využívá :o).

VÝMĚRY

 • zastavěná plocha RD: 142m2;
 • užitná plocha RD: 195,3m2;
 • obestavěný prostor RD: ~ 1000m3;
 • plocha zastřešení stání aut: 57m2;
 • plocha dílny, skladu a terasy: 85m2;
 • plocha skleníku a sklepa: 88,5m2;
 • další zpevněné plochy: 174m2;

MATERIÁLY

 • železobetonové hutněné základy, piloty, základové desky;
 • dřevěná nosná konstrukce, prkenný záklop, stropní pohledové konstrukce;
 • nabíjená hlína, hliněné omítky;
 • tepelná izolace ze slaměných balíků a foukané papírové celulózy;
 • konstrukce střech ze sbíjených vazníků, další dřevěné konstrukce;
12-07-029