Nevyužité půdní prostory chtěla investorka využít jako úložný prostor a případně i prostor pro rozšíření užívané plochy rodinného domu.

Návrh vycházel z požadavku maximální možné užitné plochy a dostatečného zateplení s ohledem na nosné části kosntrukce. Statickým ověřením byla zjištěna nedostatečnost stávajícího krovu, v návrhu jsme tak museli počítat s montáží sbíjených vazníků pro roznesení váhy střechy na nosné stěny domu.

Desetiletý nános prachu a snížený podhled byly velkou výzvou při samotné realizaci. Při montáži se postupně objevovaly skryté neduhy z nekvalitní práce při stavbě domu.

Výsledek investorku mile překvapil. Spokojený klient byl i odměnou za náročnější pracovní podmínky.

11-15-021