Záměrem investora bylo rozšířit užitné a rekreační možnosti starého vinného sklípku, ke kterému příslušely ubytovací prostory. Ač zděná stavba, rád jsem se zhostil přípravy studie a 3D návrhu.

Rekreace může mít různé podoby. Během dne si můžete vyrazit na kolo, dát si pár golfových jamek, sjet řeku apod. Večer pak spojíte s ochutnávkou vín, grilovaného masa a uleželých sýrů… Zkrátka ideální místo pro utužení pracovní skupiny zaměstnanců :o).

VÝCHOZÍ STAV

U starých budov jste vždy limitováni rozměry stavby. V tomto případě bylo vše o to náročnější, že jsme se zároveň potýkali i se svéráznými budovatelskými přístupy předchozích majitelů. Žalostný stav objektu volal po záchraně, ke které byl investor připraven.

STUDIE/ NÁVRH DESIGNU

Zpracovat souhrn požadavků ivestora znamenalo zapracovat i několik částí neslučujících se se statikou současného stavu objektu. Ve výčtu požadavku bylo i provést rozšíření ubytovacích prostor na stávájícím půdorysu; lépe vyřešit koupelnu a WC; v neposlední řadě bylo třeba najít místo pro nové úložné prostory pro kola a další sportovní náčiní k aktivní rekreaci.

Výsledný návrh nakonec zahrnuje zapracování všech požadavků, objektu navrací vzhled původního místního koloritu a úspěšně prošel i revizí partnerky investora.

Výměry navrženého objektu

Základní výměry pro projektovou dokumentaci…

  • celková plocha parcely: 229 m2;
  • výchozí zastavěná plocha: 55,5 m2;
  • užitná plocha 1.NP: 39,8 + 8,5 + 9,9 m2;
  • užitná plocha 2.NP: 41,2 m2;
  • užitná plocha 3.NP: 41,8 m2;
  • plocha terasy v 2.NP: 41,5 m2;
  • výška hřebene nad terénem: 8,85 m;
  • sklon střechy: 21° a 42°;
  • hrubé rozměry: šířka 7,5 x délka 10,4 m;
13-02-056