V této zakázce nás klient oslovil s požadavekem spolupráce a přípravy na vytvoření návrhu novostavby rodinného domku. Vstupními podklady od klienta byl připravený dokument obsahující některé popsané a preferované parametry a vlastnosti budoucího domku.

Výstupem měla být zprvu Studie rodiného domu. Studie byla podkladem pro jednání s úřady a bankou při žádosti o hypotéku. Do studie jsme následně zanesli další parametry domu a spolu se návrhem skladby jednotlivých konstrukcí byla použita jako podklad pro projekt ke stavebnímu povolení.

Následná spolupráce pak vedla k práci na návrhu konstrukce pro vlastní realizaci dřevěné části domu.

Rodinný dům jednoduchého geometrického tvaru, je určen pro jednu rodinu, má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Stavebně je objekt řešen pomocí dřevěné hrázděné konstrukce se sedlovou střechou s klasickým krovem.

V souladu s návrhem energeticky pasivních budov je domek „otevřen“ ke slunci pro maximalizaci solárních zisků a v rámci možnosti „odstíněn“ od severu. Pasivní zisky jsou podpořeny solárním ohřevem TUV. Jižní fasáda je dostatečně zastíněna přesahem střechy a extra zastřešením terasy.

V návrhu jsou řešeny a minimalizovány nevýhody dřevěných staveb – dostatečná akumulace tepla, práce se vzdušnou vlhkostí.

MATERIÁLY

  • Dřevěná nosná konstrukce ze smrkového dřeva KVH profilů; v interieru hlavní obytné místnosti je hrázděná konstrukce přiznána;
  • Nadstandardní zateplení kamennou vatou;
  • Třívrstvé zasklení, použití dřevěných okenních rámů; nadstandardní zateplení vchodových dveří;
  • Cihelné výplně hrázděné konstrukce + hliněné omítky v ložnicích a koupelně;
12-01-023