Tento dům vychází vstříc všem, kteří touží po příjemném bydlení „bez schodů“ a zároveň chtějí žít obklopeni přírodními materiály z obnovitelných zdrojů. Koncept domku je navržen s ohledem na různé potřeby klientů (variabilita interiéru) a na minimalizaci dopadu výstavby na životní prostředí (materiály z obnovitelných zdrojů, ekologická recykláž, materiály s nízkou náročností na spotřebu primární energie). Bungalov je tvořen obvodovou a středovou nosnou konstrukcí, tak aby vnitřní dispozici bylo možno měnit dle přání klienta před stavbou, ale i během užívání. Vnitřní provedení nabízí dostatečný prostor pro 4 člennou rodinu.

Dovolte mi uvést pár základních předností:

 • Nízká spotřeba energií pro výstavbu a provoz; parametry domku budou odpovídat min. energeticky pasivní stavbě;
 • Vnitřní dispozici a umístění oken a dveří je možné měnit dle přání, nejlépe v souladu s Feng-Shui rozborem nasměrování pro konkrétního klienta;
 • Přehřívání interiéru brání odpovídající přesah střechy a střešní plášť, který může být proveden jako extenzivní zelená střecha;
 • Eliminace nevýhod (difuzní uzavřenost, malá akumulace tepla a setrvačnost, velké výkyvy vzdušné vlhkosti) běžných dřevostaveb;
 • Lze stavět ve více variantách s použitím různých materiálů a technologií, ve variantách lze dosáhnout až k soběstačnosti;
 • Použité kombinace materiálu snižují elektro-smog přicházející z exteriéru a uchovávají přirozené a pro člověka zdravé prostředí (optimální vlhkost, záporné ionty);

NÁVRH DOMU

Rodinný dům jednoduchého geometrického tvaru, je určen pro jednu rodinu, má jedno nadzemní podlaží. Stavebně je objekt řešen pomocí dřevěné konstrukce se sedlovou střechou ze sbíjených vazníků.

V souladu s návrhem energeticky pasivních budov je domek „otevřen“ ke slunci pro maximalizaci solárních zisků a v rámci možnosti „odstíněn“ od severu. Pasivní příjem tepla je podpořen aktivním ohřevem TUV a UT teplovodními solárními panely. Jižní fasáda je doplněna teplovzdušnými solárními panely pro přímý (alternativně i akumulační) nízkoteplotní ohřev objektu.

MATERIÁLY

 • Dřevěná nosná konstrukce ze smrkového dřeva; přiznané dřevo hoblováno; povrchově ošetřeno;
 • Zateplení alternativní: sláma, ovčí vlna, recyklované materiály,…
 • Třívrstvé zasklení, použití dřevěných okenních rámů; dodatečné zateplení vchodových dveří;
 • Dřevěné, cihelné či hliněné výplně a povrchy

VARIANTY PŮDORYSŮ

Koncept tohoto bungalovu je založen na půdorysu harmonického obdélníku v poměru stran zlatého řezu.

Následuje příklad několika inspirativních půdorysů. Půdorysy jsou bez velkých výstředností a snaží se maximálně využít danou plochu. Naznačují možnosti a variabilitu, kterou se dá využít tento jednoduchý tvar. První uvedená varianta půdorysu je upravenou variantou již realizovaného domu.

Osobně však doporučuji provést návrh půdorysu pro konkrétní obyvatele a parcelu (orientace stran, oslunění, příjezd, pozice domu sedí/hledí,…), protože každá rodina i místo jsou jedinečné.

VARIANTY

Domek lze postavit v mnoha variantách dle přání klienta. Varianty mohou zohledňovat:

 • modifikaci dispozice interiéru;
 • použití preferovaných materiálů na zateplení, výplně, interiér,…;
 • sklon a povrch střechy (sklon optimálně v rozsahu 15 až 22°; různí střešní krytiny, případně provedení „zelené střechy“;
 • výbavu domu:
  • technologie pro sezónní akumulaci tepla (Integrovaný Zásobník Tepla [IZT] pro akumulaci tepla pro topení a TUV, sezónní akumulací nízkoteplotního tepla do cca 140 m3 hmoty pro ohřev podlahy
  • další prvky energetické soběstačnosti: fotovoltaické panely, větrná turbina, akumulace elektřiny,…;
  • zimní zahrada (na osluněné straně domu),…

Půdorys i výšku je možné měnit a získat další prostor, třeba formou mezi-podlaží či zvýšených paland pro postele apodob.

ZÁKLADNÍ VARIANTA

Základní varianta upřednostňuje nízkonákladové materiály a realizaci svépomocí.

Objekt je zateplen pomocí slaměných balíků a papírové celulózy. Zdrojem tepla, krom slunce, je el. lokální topení. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým bojlerem. Větrání obytné části objektu je zajištěno přirozeně a je závislé přímo na uživateli objektu. Pouze větrání hygienického zázemí a kuchyňského koutu je zajištěno nuceně, pomocí odtahové turbiny/ventilátoru. Osvětlení objektu je řešeno v souladu s hygienickými požadavky a není znám příkon osvětlovací soustavy.

MATERIÁLY & PROVEDENÍ

 • Dřevěná nosná konstrukce ze smrkového dřeva; přiznané dřevo hoblováno;
 • Zateplení balíkovanou slámou + zafoukanou papírovou celulózou;
 • Výplně oken a dveří: třívrstvé zasklení, použití dřevěných okenních rámů;
 • Vnitřní dveře: jednoduché, základní;
 • Stěny s hliněnými povrchy; v koupelně základní obklady;
 • Základní elektroinstalace, instalace vody a kanalizace v domě
 • Pochozí podlaha – smrkový masiv;
 • Povrchové ošetření dřeva – přírodními oleji/fermeží;
 • Odvětrání koupelny a kuchyně;
10-04-004