Schované okapové svody

Skryté okapové svody jsou na tom podobně jako schované hromosvody. Vypadají pěkně, svodové okapní trubky nejsou přilepeny k fasádě, ale mohou způsobit velké problémy, pokud jsou navrženy či provedeny nevhodně.

Toto je příklad svodového potrubí, které není ošetřeno proti stékání a zatékání dešťové vody na/do fasády. Předpokládám, že důvodem proč ještě není zašpiněná fasáda stékající vodou s prachem je to, že se jedná o novostavbu a závětrnou stranu domu.

Stejně jako u hromosvodu by měla být trubka opatřena lemem/ manžetou, která je v rozumném odstupu od fasády, ale již v zastřešeném místě, jako na následujícím obrázku.