Schovaný hromosvod

Trendem poslední doby je instalovat hromosvod pod povrchovou vrstvu fasády. Pokud je instalace dobře provedena, pak nedochází ke stékání dešťové vody z hromosvodu na/pod fasádu. Pokud ale instalace dobře provedena není, tvoří se na fasádě barevné čmouhy (většinou šedé; pokud jde o měděný hromosvod, tak zeleno-šedé). Tento problém má relativně snadné řešení – na hromosvodný drát instalovat okapní lem ve vhodném místě.

POZNÁMKA: Ohnutí hromosvodného vodiče nahoru před fasádou je nevhodné. Jednak se často úplně nezamezí zašpinění fasády, ale hlavně by tento vodič měl směřovat dolů.

Směřování vodiče dolů a osazení okapního kroužku je vhodné řešení.

Nedotažené šrouby

Na stavbách dochází ke zjednodušení postupů a tak se občas stane, že sice máte revizi hromosvodu v ruce, ale revizní kontrola a měření ve skutečnosti neproběhly. Důležité je překontrolovat utažení spojovacích šroubů při přechodu materiálů svodového vodiče – zemnícího pásu!

Pospojování s kovovým komínem

Zrovna na našem domě bylo nevhodné pospojování kovového kouřovodu s hromosvodem. Přitom kovový kouřovod vedl až ke kovové krbové vložce, která sama o sobě nebyla uzemněna a ani se s tím v projektu nepočítalo. Blesk, který by ze střechy zamířil po kouřovodu přímo do obýváku, by nadělal značnou devastaci interiéru. Proto jsme vystavěly samostatný hlavní jímač uprostřed střechy s oddálením od nosného a televizního stožáru – viz následující fotky

Oddálený jímač hromosvodu

Hlavní jímač bývá nejvýše a aby překryl i anténu a její stožár, je většinou nutné tento hlavní jímač připevnit ke stožáru či komínu pomocí izolantů, které udrží adekvátně oddálený jímač.

To vše by bylo správné až do okamžiku, než dorazí televizní technik a osadí nový stožár s novou anténou hned vedle hlavního jímače :o/…

Opomenutí hlavního jímače a ponechání antény nad hromosvodem střechy může mít hodně nepříjemné následky v celém domě…